Coronavirus

U heeft een afspraak bij ATC Nijhof :

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus.
De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wij zijn open voor reguliere patiëntenzorg.
Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

  • Heeft u nu corona?
  • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
  • Bent u in thuisisolatie?
  • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen bij de balie te desinfecteren met handalcohol .
We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
In de wachtruimte proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk via onze nooduitgang.
• Wij maken voor u de vervolgafspraak. Deze zullen wij u bevestigen via de mail. Schikt de gemaakte afspraak niet, dan kunt telefonisch contact opnemen om de afspraak te verzetten.

Wij zullen u de hand niet schudden.
Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen

Daarbij moet gedacht worden aan de aanschaf van mondkapjes die zij na elke patiënt moeten weggooien. Ook moeten tandartsen bij sommige behandelingen uit voorzorg meer handelingen doen, waardoor ze meer tijd kwijt zijn per patiënt. Ook wordt er vaker met verdunde waterstofperoxide gespoeld om verspreiding te voorkomen.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Van 08:00 tot 20:00 uur kunt u met al uw vragen over het coronavirus terecht bij het landelijke informatienummer van het RIVM: 0800-1351